" ماموریت "

 شرکت داروسازی نوآوری زیستی گویا به عنوان بزرگترین تولید کننده محیط های کشت سلولی در خاور میانه و عضوی از صنعت داروسازی کشور، رضایت طرف های ذینفع و بهبود مستمر کمی و کیفی را سرلوحه فرآیند های خود قرار داده و در این راستا با برنامه ریزی راهبردی، نسبت به استفاده از آخرین دستآورد های علمی و نوآوری اقدام نموده است.

این شرکت با رعایت قوانین و مقررات مرتبط با فعالیت های خود، متعهد است با برداشتن گام های موثر در خودکفایی دارویی و عزم راسخ در تحقق اقتصاد مقاومتی، توجه به تولید داخل و جلوگیری از اتلاف و آلودگی منابع زیست محیطی، محصولات خود را با بالاترین کیفیت ممکن تولید و عرضه نماید.