" چشم انداز "

شرکت نوآوری زیستی گویا به عنوان یکی از تولید کنندگان محصولات بیوتکنولوژی و دارویی در کشور، ضمن حفظ و ارتقاء جایگاه کمی و کیفی خود در تولید محیط های کشت سلولی، با پیشگامی در تولید محصولات سلامت محور هر چه پر رنگ تر در بازار دارویی کشور و در آینده ای نزدیک در بازار منطقه حضور خواهد داشت و به عنوان یکی از معتبرترین تولید کنندگان این محصولات مطرح خواهد شد. 

استراتری و ارزش های شرکت نوآوری زیستی گویا شامل این موارد می باشد:

-    کیفیت گرایی در زمینه تولیدات و تمام فرآیند های کسب و کار

-    حفظ و توسعه بازار و سبد محصولات سلامت محور

-    ورود به عرصه های نوین درمانی

-    بهبود مستمر سازمانی و فردی کارکنان با تلاش و پشتکار روزافزون