برای مشاهده توضیحات بیشتر بر روی محصول مورد نظر کلیک کنید.

 

IMDM

NO

Product name

Content

Cat.No

Product Size

1

IMDM Medium

With L- glutamine, 25 mM HEPES buffer and sodium bicarbonate.

10-IM1-100

 

10-IM1-500

 Not available

    
    

               Propaganda With BIG Group  |   Copyright 2010 - 2011 by inoclon
طراحی وب سایت توسط