کارکنانِ هر شرکتی ، گرانبهاترین سرمایه‌ی شرکت محسوب می‌شوند،از این رو شرکت اینوکلون به دنبال جذب نیروی متخصص و تکمیل کادر خود می باشد. لذا از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم با تکمیل و ارسال فرم استخدام تمایل خود را برای همکاری با این شرکت اعلام نمایند .

Loading
 • مشخصات فردی

 • عنوان شغلی مورد نظر

 • سوابق تحصیلی

 • مقطع تحصیلی رشته تحصیلی گرایش
  1
  2
  3
  4
  5
 • سوابق کاری

 • نام مؤسسه تلفن آدرس تاریخ شروع تاریخ خاتمه سمت حقوق و مزایای دریافتی تحت پوشش بیمه علت ترک کار
  1
  2
  3
  4
  5
 • نام و نام خانوادگی شغل نسبت آشنایی شماره تلفن مدت آشنایی
  از خویشاوندان(غیر از خانواده درجه 1)
  غیر ازخویشاوندان
 • در صورتی که شغل مورد نظر شما نیاز به موارد زیر داشته باشد،آیا می توانید: