محلول ال- گلوتامین

برند : اینوکلون

معرفی اجمالی محصول

محلول ال- گلوتامین

مکمل ها و معرف های محیط کشت:


محیط های رشد مورد استفاده برای کشت سلول ها نیازمند این هستند تا مواد مغذی، مکمل ها، بافر ها و سایر معرف های خاص به آن ها اضافه شود تا نتایج حداکثر کشت و سازگاری رشد حاصل گردد.
آمینو اسید ها، ویتامین ها و هپس از جمله مکمل هایی هستند که به محیط کشت اضافه می شوند. ال-گلوتامین و ال-آلانیل-ال-گلوتامین در کشت سلول های عصبی و بسیاری از سلول های دیگر برای بقاء بیشتر سلول ها مورد مصرف قرار می گیرند. ترکیبات مکمل خاص نیز از قبیل MEM  آمینو اسید و MEM ویتامین، برای انواع خاصی از سلول ها در دسترس می باشد. 

 

محلول ال- گلوتامین  :


ال- گلوتامین یک اسید آمینه ضروری برای رشد سلول های کشت شده می باشد. غلظت متداول ال-گلوتامین در کشت حدود 292 میلی گرم در لیتر یا 2 میلی مولار است. ال-گلوتامین به غیر از حالت منجمد برای مدت طولانی پایدار نیست به همین دلیل جهت مصرف باید آن را به مقادیر کوچکتر تقسیم شده و سپس در حالت منجمد نگهداری گردد. پایداری ال-گلوتامین در محیط کشت به طور عمده وابسته به دمایی است که در آن ذخیره می شود.

More Info