محیط کشت IMDM

برند : اینوکلون

معرفی اجمالی محصول

محیط کشت IMDM


محیط های کشت کلاسیک:

محیط های کشت کلاسیک برای حمایت رشد طیف وسیعی از میکروارگانسیم ها و سلول ها طراحی شده اند. 
از نظر شيميايی به حالت مايع مواد مغذی را براي رشد سلولی با كاربرد های تحقيقاتی، تشخيصی و صنعتی فراهم می آورد. محيط های كشت به طور كلی محتوی مخلوطی از مواد مغذی مشخص است كه در محلول های بافری نمكی فيزيولوژيكی حل می گردند.
اكثر محيط های كشت داراي نمك ها، آمينواسيدها، قندها، ويتامين ها و ساير مواد مغذی آلی هستند. اين محيط ها به عنوان بستر اصلی رشد سلولی به شمار آمده كه می توان به آن مكمل های گوناگون جهت بهتر سلول ها اضافه نمود. هر نوع محيط كشت خاص برای طيفی از سلول ها و يا برای يك يا چند نوع سلول خاص كاربرد دارد كه پيشنهاد می شود با توجه به نوع ميكروارگانيسم يا سلول و شرايط آن محيط كشت مورد نظر انتخاب شود.


محیط کشت IMDM: 


محیط کشت IMDM جهت کشت موفقیت آمیز لنفوسیت های B موش و بلوغ آن ها بدون اضافه نمودن سرم طراحی شده است. در دستور و فرمولاسیون اصلی IMDM ، محیط کشت DMEM با سلنیوم و ترکیبات جایگزین سرم شامل آلبومین، ترنسفرین و چربی های سویا غنی شده است.

در مقایسه با سایر محیط های کشت پایه، IMDM بسیار غنی بوده و محتوی مقادیر بیشتری آمینو اسید ها، ویتامین ها و گلوکوز می باشد. گزارش شده است که این محیط کشت، از رشد طیف وسیعی از سلول ها و بافت های پستانداران از قبیل مغز استخوان، سلول های اجدادی خون ساز و برخی لاین های سلولی دیگر پشتیبانی می کند.

More Info