محیط کشت F12

برند : اینوکلون

معرفی اجمالی محصول

محیط کشت F12

محیط های کشت کلاسیک:


محیط های کشت کلاسیک برای حمایت رشد طیف وسیعی از میکروارگانسیم ها و سلول ها طراحی شده اند. 
از نظر شيميايی به حالت مايع مواد مغذی را براي رشد سلولی با كاربرد های تحقيقاتی، تشخيصی و صنعتی فراهم می آورد. محيط های كشت به طور كلی محتوی مخلوطی از مواد مغذی مشخص است كه در محلول های بافری نمكی فيزيولوژيكی حل می گردند.
اكثر محيط های كشت داراي نمك ها، آمينواسيدها، قندها، ويتامين ها و ساير مواد مغذی آلی هستند. اين محيط ها به عنوان بستر اصلی رشد سلولی به شمار آمده كه می توان به آن مكمل های گوناگون جهت بهتر سلول ها اضافه نمود. هر نوع محيط كشت خاص برای طيفی از سلول ها و يا برای يك يا چند نوع سلول خاص كاربرد دارد كه پيشنهاد می شود با توجه به نوع ميكروارگانيسم يا سلول و شرايط آن محيط كشت مورد نظر انتخاب شود.

 

Ham's F12 Nutrient Mixture:


محیط کشت F12 که همچنین با نام Ham's F12 نیز شناخته می شود در سال 1965 توسط R.G.Ham به منظر کشت تک لایه سلولی بدونن نیاز به سرم سلول های تخمدان همستر چینی ( CHO) طراحی و تولید شد. تغییرات این محیط کشت نسبت به محیط کشت نسل قبلی یعنی Ham's F10، افزایش میزان زینک است که به طور قابل توجهی کارآیی پوشش سلول های CHO را افزایش می دهد.

F12 در درجه اول برای پوشش تک لایه سلولی و نه برای حمایت جهت بیش از 100.000 سلول طراحی شده بود. با این حال، در حال حاضر به طور گسترده ای برای انواع سلول های پستاندارن استفاده می شود. بسته به نوع کشت، F12 ممکن است نیاز به افزودن سرم یا پروتئین داشته باشد.

More Info