Hams F10

برند : اینوکلون

معرفی اجمالی محصول

Hams F10

محیط های کشت کلاسیک:

 

محیط های کشت کلاسیک برای حمایت رشد طیف وسیعی از میکروارگانسیم ها و سلول ها طراحی شده اند. 
از نظر شيميايی به حالت مايع مواد مغذی را براي رشد سلولی با كاربرد های تحقيقاتی، تشخيصی و صنعتی فراهم می آورد. محيط های كشت به طور كلی محتوی مخلوطی از مواد مغذی مشخص است كه در محلول های بافری نمكی فيزيولوژيكی حل می گردند.
اكثر محيط های كشت داراي نمك ها، آمينواسيدها، قندها، ويتامين ها و ساير مواد مغذی آلی هستند. اين محيط ها به عنوان بستر اصلی رشد سلولی به شمار آمده كه می توان به آن مكمل های گوناگون جهت بهتر سلول ها اضافه نمود.

هر نوع محيط كشت خاص برای طيفی از سلول ها و يا برای يك يا چند نوع سلول خاص كاربرد دارد كه پيشنهاد می شود با توجه به نوع ميكروارگانيسم يا سلول و شرايط آن محيط كشت مورد نظر انتخاب شود.

 

:Ham's F-10 Nutrient Mixture

در سال 1962 فردی به نام R.G.Ham یک محیط کشت حمایتی جهت رشد تک سلولی لاین سلولی دیپلوئید تخمدان همستر چینی (CHO) تهیه نمود که فرمولاسیون آن هم اکنون به عنوان Ham's F10 نامیده می شود.

این محیط کشت به عنوان یک محیط کشت بالادست برای یک محیط کشت موجود با نام F7 شناخته می شد که برای رشد بدون نیاز به سرم سلول های CHO و همچنین رشد با نیاز پایین سرم برای سایر لاین های سلولی پستانداران مورد مصرف بوده است.

ویژگی های کلیدی این محیط کشت شامل مقادیر بالای آرژنین، مقادیر کمتر تریپتوفان و پرولین و انواع مختلف مواد مغذی مانند تیامین، هیپوزانتین و زینک است. بسته به نوع کاربرد، فرمولاسیون تجاری Ham's F10 می تواند همراه با سرم و یا بدون سرم مورد استفاده قرار گیرد.

More Info