محیط کشت CHOCLON

برند : اینوکلون

معرفی اجمالی محصول

محیط کشت CHOCLON

محیط های کشت بدون نیاز به سرم وبدون پروتئین برای سلول های CHO:


محیط کشت بدون نیاز به سرم و بدون پروتئین سلول های CHO محیط کشتی است که به طور اختصاصی جهت تسهیل تولید و فرآوری پائین دستی ( Downsterm ) پروتئین های نوترکیب بیان شده از سلول های CHO طراحی شده است. این فرمولاسیون بدون پروتئین، از کشت با تراکم سلولی بالا بدون نیاز به اجزاء مشتق شده حیوانی پشتیبانی می نماید. 
سطوح بسیار پایین انسولین نوترکیب به تخلیص  پایین دستی و برآورده شدن الزامات قانونی در صنعت دارویی کمک می کند.  


CHOCLON:


محیط کشت CHOCLON برای سلول های CHO در حالت رشد معلق ( Suspension ) مورد استفاده قرار گرفته و موجب افزایش تولید پروتئین میگردد. این محیط کشت محتوی پلورونیک اف 68 وال-گلوتامین بوده و بدون فنول رد، هیپوزانتین و تیمیدین می باشد.  

More Info