پشتیبانی تکنیکی

 

پشتیبانی تکنیکی در زمینه کشت سلول
آیا در مورد محیط های کشت، مکمل ها و معرف ها و انواع سلول ها سوالات مختلف از ذهن شما می گذرد؟ نیازمند دانستن اطلاعات گسترده تر در مورد فورمولاسیون محیط های کشت هستید؟ در کشت سلول های اولیه خود دچار مشکل شده اید؟
با داشتن هر گونه مشکل در سر راه خود نگران نباشید ......
کارشناسان ما در بخش پشتیبانی در هر لحظه آماده رفع مشکل و کمک به شما می باشند.
با ما تماس بگیرید.

    همچنین برای رفع مشکل خود در زمینه های مختلف می توانید از بخش های زیر استفاده کنید

   

 

           

              
محیط های کشت

محیط های کشت اصلی، محیط های کشت فاقد سرم، معرف ها و مکمل های محیط کشت

 

 

 

              

سلول های اولیه

کراتینوسیت ها، ملانوسیت ها، فیبروبلاست ها، اندوتلیال عروق، ماهیچه صاف، اپیتلیوم قرنیه، اپیتلیوم پستانی

 

 

 

 

 

 

 

 

    
    

               Propaganda With BIG Group  |   Copyright 2010 - 2011 by inoclon
طراحی وب سایت توسط