انواع کشت


 

کشت بافت به عنوان یک اصطلاح عمومی که شامل کشت in vitro اندام ها، بافت ها و سلول ها است مورد استفاده قرار می گیرد. اساساً این اصطلاح محدود به سلول های حیوانی نمی شود، بلکه شامل کشت in vitro سلول های گیاهی نیز می باشد. کشت بافت به 3 دسته اصلی طبقه بندی می شود؛ کشت اندام ( Organ cultur )، کشت ریز نمونه ( Explant culture ) و کشت سلول ( Cell culture ).

ü        کشت اندام

کشت اندام در واقع یک کشت 3 بعدی است از قسمتی یا تمام  یک اندام به همان شکل بافت شناختی که در حالت طبیعی یا in vivo مشاهده می شود. تمام اندام یا بخشی از آن در مسیری که امکان تمایز و حفاظت از فرم طبیعی و اصلی آن وجود دارد، نگهداری می شود و اینکار معمولاً با کشت اندام مورد نظر در گاز مایع بر روی گرید ( شبکه ) یا ژل صورت می گیرد.

یک سری موانع بر سر راه کشت اندام وجود دارد. اندام ها قادر به تکثیر شدن نیستند و بنابراین هر قسمتی از بافت فقط یک بار می تواند مورد استفاده قرار گیرد که در نتیجه دستیابی به یک پاسخ تکثیری را با مشکل مواجه می سازد. البته سلول های انفرادی ممکن است چنین پاسخی را ایجاد کنند اما از آنجا که تعداد این سلول ها در قسمت مورد نظر از بافت بسیار اندک است، شناسایی و ارزیابی این پاسخ ها به سختی صورت می گیرد. به علاوه، به دلیل عدم وجود یک سیستم عروقی عملکردی، امکان فراهم آوردن اکسیژن و مواد غذایی کافی در بافت وجود ندارد. این مشکل با نگهداری اندام در کشت های روزنه ای ( Stirred culture ) یا بطری های گردان ( Roller bottle  ) که به تناوب هوا و مواد مغذی محلول را فراهم می آورند تا حدودی برطرف می شود.

 

 

 

 

  

ü        کشت ریز نمونه

در کشت ریز نمونه، قطعات کوچکی از بافت مورد نظر امکان اتصال به یک محیط زمینه ای را پیدا می کنند که این محیط زمینه معمولاً با کلاژن پوشش دار شده است و ریز نمونهه ها در یک محیط غنی که معمولاً حاوی مقداری سرم نیز است رشد می یابند. به دنبال چنین اتصالی، مهاجرت سلول در سطح ماده زمینه ای جامد هدایت می شود. معمولا ریز نمونه ها را در حفراتی در یک اسلاید ضخیم شیشه ای که به وسیله یک لامل کاملا مهروموم شده است نگهداری می کردند که این تکنیک هم اکنون نیز مورد استفاده قرار می گیرد. اخیراً به دلیل سهولت از ظروف کشت متداول استفاده می شود. با این تکنیک کشت، بافت های نابالغ بهتر رشد می کنند و ریز نمونه ها به طور معمول در این حالت از بافت های جنینی تهیه می شوند. به طور تیپیک، بافت به وسیله اسکالپل به قطعاتی با ضخامت 5/0 تا 1 میلی متر قطعه قطعه می شود، اما در برخی موارد این قطعه شدن به آسانی با گذراندن بافت از یک شبکه ( مش ) نایلونی صورت می گیرد. نیاز به نشت یا گسترش مواد غذایی و اکسیژن به قسمت مرکزی ریز نمونه، ضخامت این قطعات را در حد میلی متر محدود نموده است.

بر اساس تجربیات محققان، کشت های ریز نمونه قادرند برای ماه ها تگهداری شوند و سلول های درون ریز نمونه به رشد و نمو خود کم و بیش ادامه خواهند داد. یکی از فواید اصلی این شیوه این است که برخی از جنبه های ساختاری بافت ها درون ریز نمونه حفظ خواهد شد.

 

 

ü        کشت سلول

منظور از کشت سلول، کشت سلول های استخراج شده از بافت اصلی ( کشت سلول ابتدایی ) است. سلول ها به شکل یک سوسپانسیون سلولی ( به طور مکانیکی یا آنزیمی ) در آمده و سپس ممکن است به طور تک لایه بر روی یک سطح جامد، یا به صورت سوسپانسیون در محیط کشت در آید. این کشت ها ساختار ظاهری خود را از دست داده اند و اغلب با یک سری تغییرات بیوشیمیایی همراه می باشند. به هر حال، این سلول ها قادر به تکثیرند و بنابراین رشد کرده و تقسیم می شوند و در نتیجه نیاز به تکرار کشت یا همان پاساژ سلولی می باشند. کشت سلولی به صورت جمعیت مشخصی از سلول ها است که می توان آن را با فریز نمودن حفظ نمود.

 

    
  

               Propaganda With BIG Group  |   Copyright 2010 - 2011 by inoclon
طراحی وب سایت توسط