برای مشاهده توضیحات بیشتر بر روی محصول مورد نظر کلیک کنید.


WATER

 

NO

 

Product name

Content

Cat.No

Product Size

Price

(Rials)

NEW Price

1

 

WFI DD H2O

WFI Quality distilled Deionized water

Sterile filtered

13-DD1-100

 

13-DD1-

500

 

13-DD1-10L

100 ml

 

500ml

 

10L

100,000

 

200,000

 

850,000

100,000

200,000

650,000

  2   WFI DD H2O WFI Quality Distilled Deionized water Non-Sterile 

13-DD2-4L

13-DD2-10L

13-DD2-20L

4 L

10 L

20 L

200,000

350,000

500,000

150,000

300,000

450,000

 

 

 

    
    

               Propaganda With BIG Group  |   Copyright 2010 - 2011 by inoclon
طراحی وب سایت توسط