برای مشاهده توضیحات بیشتر بر روی محصول مورد نظر کلیک کنید.

 

FETAL BOVINE SERUM - FBS

NO

Product name

Content

Cat.No

Product Size

Price

(Rials)

1

Fetal Bovine Serum (FBS)

Origin: GIBCO South America Virus and Mycoplasma tested.

10270-106

 

100 ml

 

 

 1.000.000

2

Fetal Bovine Serum (FBS)

Origin: GIBCO South America Virus and Mycoplasma tested.

10270-106

 

500 ml

 

 

4.000.000

 

 

    
    

               Propaganda With BIG Group  |   Copyright 2010 - 2011 by inoclon
طراحی وب سایت توسط