برای مشاهده توضیحات بیشتر بر روی محصول مورد نظر کلیک کنید.

 

                  TRIS BUFFERED SALINE (TBS)

NO

Product name

Content

Cat.No

Product Size

Price

(Rials)

 

1

 

TBS (1X)

Tris- Buffered Saline PH: 7.4

11-TB1-100

 

11-TB1-500

100 ml

 

500 m

180,000

 

350,000

2 TBS (10X) Tris- Buffered Saline PH: 7.4

11-TB2-100

11-TB2-500

100 ml

500 ml

250,000

500,000

 

 

 

    
    

               Propaganda With BIG Group  |   Copyright 2010 - 2011 by inoclon
طراحی وب سایت توسط