برای مشاهده توضیحات بیشتر بر روی محصول مورد نظر کلیک کنید.

 

HANKS BALANCED SALT SOUTION (HBSS)

NO

Product name

Content

Cat.No

Product Size

Price

(Rials)

 

1

 

HBSS (Hanks)

Without Calcium and magnesium.

11-HB1-100

 

11-HB1-500

100 ml

 

500ml

220,000

 

450,000

2 HBSS (Hanks) Without Calcium, Magnesium and Phenol red

11-HB2-100

11-HB2-500

100 ml

500 ml

220,000

450,000

 

 

 

    
    

               Propaganda With BIG Group  |   Copyright 2010 - 2011 by inoclon
طراحی وب سایت توسط