برای مشاهده توضیحات بیشتر بر روی محصول مورد نظر کلیک کنید.

 

                      PHOSPHATE BUFFERED SALINE (PBS)

NO

Product name

Content

Cat.No

Product Size

Price

(Rials)

 

1

PBS (1X)

Phosphate Buffered Saline PH: 7.4

11-PB1-100

 

11-PB1-500

100 ml

 

500ml

180,000

 

350,000

2 PBS (10X) Phosphate Buffered Saline pH: 7.4

11-PB2-100

 

11-PB2-500

100 ml

 

500 m

250,000

500,000

 

 

 

    
    

               Propaganda With BIG Group  |   Copyright 2010 - 2011 by inoclon
طراحی وب سایت توسط