برای مشاهده توضیحات بیشتر بر روی محصول مورد نظر کلیک کنید.

 

                          OPTI - MEM

NO

Product name

Content

Cat.No

Product Size

     Price            (Rials)

1

Opti-MEM

With  HEPES buffer, hypoxanthine, thymidine, sodium pyruvate,
 L-glutamine, trace elements, growth factors, sodium bicarbonate and phenol red reduced to 1.1 mg/L.

 

10-OM1-100

 

 

10-OM1-500

 

100 ml

 

 

500ml

350,000

800,000

 

 

    
    

               Propaganda With BIG Group  |   Copyright 2010 - 2011 by inoclon
طراحی وب سایت توسط