برای مشاهده توضیحات بیشتر بر روی محصول مورد نظر کلیک کنید.

 


              RPMI 1640

NO

Product name

Content

Cat.No

Product Size

Price

(Rials)

 

1

 

 

 

RPMI 1640

 

With 25 mM HEPES buffer and L-glutamine and

sodium bicarbonate.

10-RP1-100

 

10-RP1-500

100 ml

 

500ml

220,000

 

430,000

 

2

 

 

RPMI 1640

 

With L-glutamine and sodium bicarbonate.

10-RP2-100

 

10-RP2-500

100 ml

 

500ml

220,000

 

430,000

3

RPMI 1640

Powder

With L-glutamine and

 

without sodium bicarbonate

10-RPP2-1L

10-RPP2-10L

10-RPP2-50L

For 1L

For 10L

For 50L

300,000

2,000,000

6,000,000

4

RPMI 1640

Powder

With 25 mM HEPES buffer and L-glutamine and without

 

sodium bicarbonate.

10-RPP1-1L

10-RPP1-10L

10_RPP1-50L

For 1L

For 10L

For 50 L

360,000

2,100,000

6,500,000

   

 

 

    
    

               Propaganda With BIG Group  |   Copyright 2010 - 2011 by inoclon
طراحی وب سایت توسط