برای مشاهده توضیحات بیشتر بر روی محصول مورد نظر کلیک کنید.

 

 

MEM

NO

Product name

Content

Cat.No

Product Size

Price

(Rials)

 

1

 

 

MEM Medium

 

With  Earle's salts, L-glutamine, nonessential amino acids and sodium bicarbonate.

10-ME1-100

 

10-ME1-500

100 ml

 

500ml

260,000

 

550,000

 

2

 

 

MEM Medium

 

With  Earle's salts, L-glutamine, and sodium bicarbonate.

10-ME2-100

 

10-ME2-500

100 ml

 

500ml

260,000

 

550,000

 

3

 

 

MEM Medium

 

With  Earle's salts and sodium bicarbonate, Without  L-glutamine.

10-ME3-100

 

10-ME3-500

100 ml

 

500ml

260,000

 

550,000

 

4

 

 

α-MEM

 

With  L-glutamine and  sodium bicarbonate, Without ribonucleosides and deoxyribonucleosides.

10-ME6-100

 

10-ME6-500

100 ml

 

500ml

300,000

 

600,000

 

5

 

 

α-MEM

(WO Phenol red)

 

With  Earle's salts and sodium bicarbonate, Without  L-glutamine , ribonucleosides , deoxyribonucleosides and Phenol red.

10-ME7-100

 

10-ME7-500

100 ml

 

500ml

320,000

 

650,000

6

α-MEM

Powder

With L-glutamine and sodium bicarbonate, without ribonucleosides and deoxyribonucleosides and sodium bicarbonate

10-MEP6-1L

10-MEP6-10L

For 1L

For 10L

500,000

3,000,000


 

 

 

    
    

               Propaganda With BIG Group  |   Copyright 2010 - 2011 by inoclon
طراحی وب سایت توسط