برای مشاهده توضیحات بیشتر بر روی محصول مورد نظر کلیک کنید.

 

F10 & F12 NUTRIENT( Ham)

NO

Product name

Content

Cat.No

Product Size

Price

(Rials)

 

1

F-12 Nutrient Mixture (Ham)

With L-glutamine and sodium bicarbonate.

10-FN1-100

 

10-FN1-500

100 ml

 

500ml

250,000

 

500,000

2 Ham's F-10 Nutrient Mixture With L-glutamine and sodium bicarbonate.

10-FN2-100

10-FN2-500

100 ml

500 ml

250,000

500,000

 

 

 

    
    

               Propaganda With BIG Group  |   Copyright 2010 - 2011 by inoclon
طراحی وب سایت توسط