برای مشاهده توضیحات بیشتر بر روی محصول مورد نظر کلیک کنید.

 


                                   DMEM / F12

NO

Product name

Content

Cat.No

Product Size

Price

(Rials)

 

1

 

DMEM/F12

 

 

With 15 mM HEPES buffer and L-glutamine and sodium bicarbonate

10-DF1-100

 

10-DF1-500

100 ml

 

500ml

319,000

 

654,500

 

2

 

DMEM/F12

 

 

With L-glutamine and

sodium bicarbonate

10-DF2-100

 

10-DF2-500

100 ml

 

500ml

302,500

 

621,500

  3 

     DMEM/F12 With sodium bicarbonate and without L-glutamine

10-DF3-100

10-DF3-500

100 ml

500 ml

319,000

682,000

 

4

 

 

DMEM/F12

(WO Phenol red)

 

With sodium bicarbonate, Without  L-glutamine and Phenol red

10-DF4-100

 

10-DF4-500

100 ml

 

500ml

319,000 

682,000

5

DMEM/F12

Powder

With L-glutamine and

without sodium bicarbonate

10-DFP2-1L

10-DFP2-10L

10-DFP2-50L

For 1L

For 10L

For 50L

445,500

2,970,000

8,910,000

 

 

 
 

 

    
    

               Propaganda With BIG Group  |   Copyright 2010 - 2011 by inoclon
طراحی وب سایت توسط