محلول ها و قطره های چشمی، گوش و بینی

شرکت نوآوری زیستی گویا اخیراً موفق به اخذ گواهینامه GMP از سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت و درمان گردیده و مراحل پایانی راه اندازی خط تولید دارویی را سپری می نماید و در آینده ای نزدیک انواع محصولات دارویی و در فاز اول انواع قطره های استریل چشمی، گوشی و بینی را به صنعت دارویی کشور عرضه خواهد شد.               

 

                                                                                         

     

                                                                                                      

    
  

               Propaganda With BIG Group  |   Copyright 2010 - 2011 by inoclon
طراحی وب سایت توسط